Webbauktionssystemet från Royal Blue AB

Royal Blue webbauktionssystem är en komplett webbauktionslösning för ditt företag som bedriver eller planerar att bedriva auktionsverksamhet.

Webbauktionen hanterar automatiskt hela auktionsprocessen från objektregistrering via budgivning och auktion till betalning. Systemet har särskilt anpassats för auktion av konst och antikviteter med hjälp av fackexpertis från dessa branscher.

Med detta webbauktionssystem har du möjlighet att nå en större kundgrupp än traditionellt och du kan till och med koppla samman det med ditt affärssystem om du har ett sådant. Genom att auktionera ut föremål över Internet kan ditt auktionsföretag öka lönsamheten tack vare en kostnadseffektivare auktionsprocess.

Några av funktionerna i systemet:

• Kundregistrering on-line och distribution av lösenord via e-mail eller fysisk post*.
• Kunden kan själva registrera objekt från webbplatsen.
• Stöd för flera samtidiga auktioner.
• Registrerat objekt behöver endast fotograferas i en storlek, automatisk bildskalning i flera storlekar.
• Vid budgivning erhåller kunden alltid ett digitalt signerat kvitto.
• Kunden kan söka och bevaka enskilda objekt eller utifrån kategorier, kunden meddelas via e-post.
• Kunden kan följa budgivning via e-post.
• Betalningshistorik och betalningar kan ske on-line.

*) Koppling mot SPAR-register erbjuds som tillval för säker lösenordsdistribution till folkbokföringsadresser.


För mer information:

Webbauktion.pdf