Om företaget

Royal Blue AB är verksam inom handel med värdepapper, handel med konst och antikviteter samt handel med fastigheter.

Under senhösten 2004 lanserades vår Internetbaserade auktionsplats med de allra senaste säkerhetsfunktionerna för att identifiera och skydda alla inblandade aktörer.

Teknikval har gjorts så att auktionsplatsen lätt kan kundanpassas och är lättförståelig och härigenom användarvänlig. Royal Blue AB erbjuder nya kunder att teckna licensavtal för nyttjanderätt till denna auktionsprogramvara som anpassas efter kundernas behov. För att säkerställa driften erbjuds också via vårt moderbolag Comex Electronics AB möjlighet att teckna driftsavtal för auktionsplatsen.

Auktionsplatsens olika funktioner kan prövas i verkligheten genom att gå in på en av våra kunders hemsida www.artauctions.se.

Läs om Royal Blue AB integritestspolicy här.